Arve

Arve Eursinger-Tiphof

In 2013 zijn we verhuisd naar Wezup in Drenthe. Rust en ruimte was wat we zochten en vonden. En een mooie boerderij waar het e.e.a. aan moest gebeuren.

Origineel stamt de woning uit 1708 maar is sindsdien behoorlijk veranderd. Zelfs een oude smederij heeft op het erf gestaan. De naam "Arve Eursinger-Tiphof" is een samenvoeging van twee weidegebieden waar vroeger de boeren hun vee lieten grazen teweten Eursingerhof en Tiphof en daar kwamen zij via de Kalverstraat.

Wezup zelf is, nu we er al een poosje wonen, een fijn dorp waar het "naoberschap" nog redelijk bestaat.

Het is in ieder geval geen slapend dorp want er is aktiviteit genoeg. Zo zet de dorpsvereniging zich ieder jaar weer in om een Kerstmarkt te organiseren.

Buiten Wezup zijn er ook vele mogelijkheden te bezichtigen zoals Museumdorp Orvelte, Ellert en Brammert, de Mepperdennen en Mantingerveld.

Moi da d'r bint

Geertje & Rein

Kroon - Dirkmaat

Arve